نمونه کار های طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی + نمونه کار
0

نمونه کار

نمونه کار _ محوطه سازی تنها محدود به کاشت درخت و درختچه و چند مسیر ماشین رو و پیاده رو نمی شود.

در محوطه سازی مدرن استفاده از شیوه های نوین و همچنین استفاده از منابع بروز نقش اساسی دارد.

بدین منظور می توانیم از افراد متخصص استفاده کنیم این افراد مهندسین منظر می باشند که علم و تخصص بکار گیری تمامی اجرا در کنار هم را دارند.

مهمترین اصل در طراحی منظر شناخت ارتباط انسان با طبیعت و محیط اطراف است.

به معنای ساده تر یک مهندس منظر باید دارای شناخت و تخصص کافی و تجربه لازم در

بکارگیری از جلوه های بصری ،محیطی و علمی در طراحی فضای سبز را داشته باشد.

 

طراحی و اجرای فضای سبز شامل هر نوع فعالیتی میشود که موارد قابل مشاهده در یک منطقه را اصلاح می کند.

در طراحی و  عناصر زنده مانند گیاهان و جانوران و هنری که این عناصر را برای ایجاد چشم انداز در فضای سبز بکار می گیرد.

طراحی و عناصر طبیعی مانند شکل های زمین ،ارتفاع محل و غیره…

عناصر انتزاعی مانند آب و هوا و شرایط روشنایی…

به مجموعه این عناصر و هنر بکارگیری و استفاده از این عناصر محوطه سازی گفته می شود.

 

نمونه کار – منابع

از منابع موجود در حیاطمان حد اکثر استفاده را ببریم.مثالی می زنیم اگر درختی بزرگ و قدیمی در جلوی حیاطتان هست.

به هیچ وجه آن را قطع نمیکنیم.

تحقیقات نشان داده درختان بزرگ و قدیمی تاثیر بسیار مثبتی بر ارزش مالی و معنوی یک ملک میگذارند.

پس درختان قدیمی را وارد طراحی میکنیم.

بر اساس منابع آب و هوایی بهترین عملکرد را در اجرای فضای سبز در نظر میگیریم.

بطور مثال در جای خشکی با منابع آبی محدود بجای ساخت استخر. با صرف هزاران لیتر آب می توان برکه مصنوعی با پمپ گردش آب بکار برد.

یا در مناطق با زمستان های سرد کاشت درختان مناطق گرمسیری قطعا کار اشتباهیست

 

نمونه کار

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X