پست های برچسب شده "طراحی باغ کلاسیک"

باغ ها انواع مختلفی دارند یعنی بسته به نوع طراحی باغ ها و عناصری که در آن ها وجود دارد سبک متفاوتی پیدا می کنند. باغ ایتالیایی نیز یکی از انواع باغ است که برخی از عناصر آن تحت تاثیر باغ ایرانی است. البته همه انواع باغ مثل باغ ایرانی، باغ ایتالیایی یا باغ فرانسوی مربوط به پیش از رنسانس و پیدایی باغ های مدرن است. این نوع باغ ها همه در رده باغ های کلاسیک قرار می گیرند.

0

بالا

X